Blog

Het gebruik van spy camera's

Een spy camera is een geheime camera die wordt gebruikt om toezicht op een bepaald gebied te houden. Ze worden meestal geïnstalleerd op verborgen plekken of worden slim vermomd in allerlei huishoudelijke artikelen zoals klokken of schilderijgen. De camera neemt continu beelden op die zich in zijn gezichtsveld bevinden. Deze beelden worden opgeslagen op een interne geheugenkaart of kunnen worden overgezet naar een extern apparaat zoals een PC.

Het belangrijkste gebruik van spy cams is in de beveiligingssector. Bijna alle warenhuizen, banken, ziekenhuizen, luchthavens, casino's, hebben één of meerdere camerasystemen die alles in de gaten houden. Deze camera's zijn veelal aangesloten op een monitor in de beveiligingscabine, en worden permanent bemand. Meerdere spy camera's kunnen worden aangesloten op hetzelfde scherm voor de vorming van een zogeheten CCTV netwerk.

Voor thuisgebruik zijn er ook kleinere verborgen camera's, die vaak goedkoper zijn en over een mindere beeldkwaliteit beschikken. Ze worden geïnstalleerd op geheime plaatsen in het huis, zodat de gebruiker deze continue in de gaten kan houden. Door de vooruitgang van de technologie worden deze camera's steeds goedkoper en compacter. Hierdoor zijn er steeds meer mensen die een spycam aanschaffen om hun eigendommen in de gaten te houden. Volgens onderzoek van TNS Nipo zal het gebruik de komende jaren een grote vlucht nemen. Verwacht wordt dat er momenteel 1% van de huishoudens gebruik maken van deze camera's maar dat dit in 2020 zal zijn gestegen tot 5%.

E-mail me when people leave their comments –

You need to be a member of NaBloPoMo to add comments!

Join NaBloPoMo